Aqua Writes: My run from the certain death to better life (Eng & Cz)

Aqua Writes: My run from the certain death to better life (Eng & Cz)

posted in: story | 0

It was very early morning, classic morning in Taipei when engines of scooters disturb you from dreams. Last night was cold night, but first sunbeams of this morning heated up my slim body. My family was very poor, we didn’t have food to eat and just lived in very old house without windows. This morning we went run and play around farm somewhere in Xindian. Me and my brothers looked for some food, I was really so hungry and tried eat stones. I was very young and think that stones are full of good nutrition, I was wrong but still tasted better than some broccoli in the farm.

We played around and some loudly sound scared us and we run away on all sides. I was really so young and didn’t have enough power jump across the concrete hole, some aqueduct between farm fields. My nice and happy morning turned to fighting for survival. The stream of water was so strong and so deep. The water kidnapping me from my family from my very young life, walls of this concrete gorge were so high and smooth. It was impossible climb up, impossible survive.

I cried, I call for help, but my brothers were already so far and nobody came help me. The water was so deep and so cold. I stuck in one place and fight with strong water, I was so scared. I couldn’t call for help, I just cried. I know girls can cry, it is not shame, but I wished be out. I was alone and begun exhausted, I don’t know how long I was there, but found energy to scream once more…

Than something happened, some big hand from sky picked me up from the certain death. It was huge creature and I was little scare and still cried. He held and kept my cold and slim body on his warm belly. I felt he didn’t want hurt me, I felt this tall creature also cried. I didn’t understand this language but sounded like „I promise, give you chance for live“.

Took me to his home, there were his nice wife. They care of me, they feed me, and they love me. This is my story of running from the certain death to new and happy life. Thank you.

Aqua

在一個非常早的清晨,平凡的台北早上,當機車的引擎聲打擾睡夢中的您,昨晚是個非常冷的夜晚,但早晨第一個陽光灑在我身上讓我的身體開始暖和起來,我的家人非常的貧困,我們沒有食物,只居住在一個非常老舊且沒有窗戶的房子裡,早上我們在新店附近的稻田邊跑邊玩,我跟我的家人一起尋找食物,我非常的飢餓,我吃石頭填飽我的肚子,我非常的小,我覺得石頭充滿了營養,雖然我是錯的,但是這還是比在田裡找到的野菜好吃多了。

我們在玩的時候,突然聽到很大的砰一聲響嚇到我們,我們很快往四處飛奔逃跑,我非常的小,也沒有很多的力量跳越過稻田水道間的大洞,突然間開心愉悅的清晨轉變到為生存而博鬥。這個小水溝水很強也很深,這水把我從我的家人身邊給奪走,這個溝谷的牆好高也很濕滑,不可能爬出來的,也不可能活著。

我開始哭,我呼喚,希望有人可以來救我,但我的家人們已經離我很遠,沒有人可以幫助我。這個水很深也很冷,我卡在一個地方,與急流搏鬥,我好害怕,我沒辦法求救,我只有一直哭,一直哭。我知道女生可以哭,這不是件羞恥的事,但是我希望我可以爬出來,我很寂寞也很精疲力盡了,我越喊叫我的力量越薄弱。

突然間事情改變了,從空中來了一隻強而有力的手把我從死亡中救起,這是一個巨大的生物,我有些害怕,但我仍不斷地哭泣,他用溫暖的腹部保護我發冷且瘦弱的身軀,我覺得他不會傷害我,這個高大的生物感覺也正為我哭泣,我不了解他的語言,但我感覺他想告訴我: 我承諾會給你機會活下來。

然後,他帶著我回家,那邊有他和藹可親的妻子,他們開始溫暖地照顧我,餵我,我知道他們很愛我,這是重生及快樂的故事,謝謝您~

Aqua

Bylo brzo ráno, klasické ráno v Taipei, když tě hluk motorů skútrů vyrušují ze snění. Minulá noc byla chladná, ale první sluneční paprsky toho rána zahřívali moje hubené tělo. Moje rodina byla chudá, neměli jsme dostatek jídla a žili jsme ve velmi starém domě bez oken. Toho raná jsme běželi si hrát mezi malými políčky na jihu Taipei. Já a mý bráškové jsme hledali něco k jídlu, já byla opravdu hladová a zkusila jsem jíst dokonce i kameny. Já byla malá a nevěděla, že kameny neobsahují žádné živiny, byla jsem s tím na omylu, ale pořád chutnali lépe než brokolice na polích.

Hráli jsme si v okolí a náhle nás vystrašil nějaký silný zvuk a my se rozběhli do všech stran. Já byla opravdu mladá a neměla jsem dostatek síly přeskočit betonový příkop, nějaká akvadukt mezi políčky. Moje krásné ráno se změnilo v boj o život. Proud vody byl silný a tak hluboký. Voda mě unášela od mé rodiny, od mého mladého života. Stěny toho betonové soutěsky byly tak vysoké a hladké, bylo nemožné vyšplhat nahoru, nemožné přežít.

Brečela jsem, křičela o pomoc, ale mí bratři bylo již daleko a nikdo mi nepřišel na pomoc. Voda byla příliš hluboká a chladná. V jednom místě se mi podařilo trošku zastavit a bojovat s tou silnou vodou, byla jsem tak vystrašená. Nemohla jsem již volat o pomoc, jenom plakat. Vím, že malé holky brečí, že to není ostuda, ale já jsem chtěla být prostě pryč. Byla jsem sama a začala být vyčerpaná,,,

Poté se něco stalo, velká ruka z nebe mě vyzvedla z jisté smrti. Nějaké velké stvoření, byla jsem vystrašená a stále plakala. On držel moje studené a hubené tělo na jeho břiše. Cítila jsem, že mě nechce ublížit, cítila jsem, že i on byl smutný, snad i plakal. A v jeho řeči znělo „Slibuju dám ti šancy na život“.

Vzal mě do jeho domu, kde byla jeho hodná žena. Starají se o mě, krmí mě a milují mě. Toto byl příběh o mém běhu z jisté smrti do nového a šťastného života. Děkuji.

Aqua

Leave a Reply